ការដាក់ពាក្យ

ប្រភេទផលិតផល៖ អំបោះឧស្សាហកម្ម polyester ដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និងរួញទាប ខ្សែអំបោះឧស្សាហកម្មដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និងរួញទាប នីឡុង នីឡុង នីឡុង 66 ពណ៌ នីឡុង 66 ពណ៌ polyester អំបោះឧស្សាហ៍បដិសេធ កែច្នៃឡើងវិញ អណ្តាតភ្លើង នីឡុង 6, polyester ល្អ denier អំបោះឧស្សាហកម្ម។ការដាក់ពាក្យ: ខ្សែស្រឡាយដេរកម្រិតខ្ពស់ ខ្សែស្រឡាយសំណាញ់នេសាទ ខ្សែបណ្តាញ សំណាញ់ពិសេស។