ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Changshu Polyester Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន៖ទីប្រជុំជន Dongbang ទីក្រុង Changshu ខេត្ត Jiangsu ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖+86-13814934681

អ៊ីមែល៖ zhu1987xin@126.com

            jiangmengting0918@163.com

            jone@lida.com

គេហទំព័រ៖www.lida-yarn.com


អ្នកគ្រប់គ្រង​ជំនួញ:លោក លោក Yang GU

ទូរស័ព្ទ៖+86-13814934681


អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់:Jia Qian

ទូរស័ព្ទ៖+86-13814907016


អ្នកគ្រប់គ្រង​ជំនួញ:បូសៀ

ទូរស័ព្ទ៖+86-13914920464

ផ្ញើការសាកសួរ