ផ្ញើការសាកសួរ

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីអំបោះដែលបានកែច្នៃឡើងវិញរបស់យើង អំបោះ nylon 6 filament yarn នីឡុង 66 filament yarn ជាដើម ឬតារាងតម្លៃ សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។